Teie Raamatupidamisteenustest

Raamatupidamisteenuste büroo

Vastavalt EV Raamatupidamisseadusele on kõik Eesti Vabariigis registreeritud äriühingud, filiaalid ja ettevõtlusega tegelevad füüsilised isikud kohustatud korraldama oma raamatupidamist. Eduka äritegevuse jätkamiseks on hädavajalik raamatupidamise korrektne korraldamine vastavalt seadusandlusele. Raamatupidamisaruannete õigeaegse esitamise eest ja raamatupidamisarvestuse õige korraldamise eest vastutab vastavalt Äriseadustikule ja Raamatupidamisseadusele juhatuse liige, seega puudutab raamatupidaja valik juhatuse liiget isiklikult.Raamatupidamise korraldamiseks on kolm võimalust:

Kõige odavam viis on kindlasti ise oma raamatupidamist korraldada. Samas on see ka kõige komplitseeritum, kuna eeldab siiski erialast ettevalmistust ning pidev vajadus seadusandlusega kursis olla nõuab aega, mis jätaks põhitegevuse tagaplaanile. Kuid edu sõltub sageli oskusest oma aega efektiivselt kasutada. Oluline on, et raamatupidamine ei seisne ainult maksuameti aruannete koostamises, vaid ka pea- ja päevaraamatu pidamises ning aastaaruande koostamises.Miks aga eelistada raamatupidamisteenuse ostmist koosseisulise raamatupidaja palkamisele? Koosseisulise raamatupidaja palkamisega kaasnevad esmalt kulud töökoha loomiseks (arvuti riist- ja tarkvara). Professionaalne raamatupidaja nõuab reeglina kõrget palka. Raamatupidamisbüroo seevastu võimaldab kõrge kvalifikatsiooniga raamatupidajate töö suhteliselt madala hinnaga.